Gevolgen tekenbeet

Inleiding

Tekenbeten zijn vaak onschuldig. Toch is ongeveer 10-25 % van de teken, afhankelijk van het leefgebied, drager van een bacterie die een ziekte bij de mens of dier kan veroorzaken. De meest bekende ziekte is de ziekte van lyme. Maar ook andere gevaarlijke ziekten kunnen door een teek worden overgebracht, zoals een hersenvliesontsteking (ook wel TBE genoemd).

Gevolgen tekenbeet op korte en lange termijn

Na een tekenbeet worden sommige patiënten geconfronteerd met de diagnostiek en behandeling die niet altijd vlekkeloos verloopt. Bij een gedeelte van de patiënten (naar schatting 20%) blijkt de behandeling met antibiotica niet afdoende en blijven klachten bestaan of keren terug na enkele weken of maanden.

Als de patiënt al jaren met klachten rondloopt, van de ene specialist naar de andere is geweest en daarna de diagnose ziekte van Lyme krijgt (als men deze al krijgt), heerst er vaak een gevoel van opluchting. Een patiënt krijgt ook vaak te horen dat zijn of haar klachten tussen de oren zullen zitten omdat er niets te vinden is. Allerlei kostbare specialistische onderzoeken wijzen vaak niets uit en een test op een tekenbeetziekte wordt of over het hoofd gezien of pakt negatief uit, waarna vervolgens de optie Lyme terzijde wordt geschoven.

Gevolgen op omgeving persoon/psychologische

Dat het hebben van een onbegrepen, vaak moeilijk te diagnosticeren en te behandelen ziekte als de ziekte van Lyme grote gevolgen heeft voor het persoonlijk leven van een Lymepatiënt laat zich raden. Vaak komt de patiënt door de ziekte buiten het normale leven te staan. Werken, studeren, schoolgaan en deelnemen aan het sociale leven in zijn algemeenheid is vaak een probleem. Het gevolg is dat Lymepatiënten nogal eens geïsoleerd raken van de samenleving. Persoonlijkheden van Lymepatiënten kunnen als gevolg van de ziekte veranderen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor relaties en contacten.

Mogelijke ziekten

Ziekte van lyme

Deze ziekte, die verlammingsverschijnselen veroorzaakt, wordt vaak overgebracht door de schapenteek, die in Nederland en België« vrij veel voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie. In Europa is gemiddeld 10 procent van de teken besmet met de Borrelia-bacterie, in Nederland is dit gemiddeld 23.6 procent. Wanneer de teek binnen 24 uur wordt verwijderd, is de kans op besmetting bij de mens klein. Tot drie maanden na de beet moet de huid en gezondheid van de patiënt in de gaten gehouden worden: een rode ring binnen 1-6 weken om de beet heen, duidt vaak op de ziekte van lyme. Koorts, benauwdheid of kortademig en verlammingsverschijnselen moeten na een beet aan de (huis)arts gemeld worden.

Encefalitis

Hersenontsteking of encefalitis kan door de teek worden overgebracht en is een ontsteking van het hersenweefsel. Koorts, hoofdpijn, geheugenverlies, vermoeidheid, concentratieproblemen en misselijkheid zijn de symptomen. In een derde van de gevallen gaat de ziekte over in Hersenontsteking of Hersenvliesontsteking. Behandeling als de ziekte eenmaal optreedt, is niet mogelijk. De helft van de patiënten houdt blijvende schade eraan over, een enkele patiënt overlijdt aan deze ziekte.

Andere varianten van deze ziekte zijn Russian spring-summer encephalitis, Tickborne encefalitis en Central European encephalitis. Deze virussen komen vooral voor in centraal en Oost-Europa, in Aziëe en Frankrijk, Oostenrijk en Finland.

Fièvre boutonneuse

Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacteriën van het geslacht Rickettsia. De ziekte kan hartontsteking veroorzaken met dodelijke afloop. De ziekte zou alleen in Zuid-Europa voorkomen, maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent van de Nederlandse teken zijn met deze bacterie besmet. De symptomen zijn veelal koorts.

Ehrlichiosis

Bij mensen komt deze ziekte niet vaak voor: bij honden wat meer. De ziekte wordt vaak niet opgemerkt of minimaal, maar kan wel levensbedreigend zijn. Koorts, vermoeidheid spierpijn of huiduitslag zijn de symptomen. Omdat het veel op gewone griep lijkt, is het moeilijk de ziekte te herkennen. De ziekte komt over het algemeen alleen in Amerika voor.

Babesiosis

Babesiosis wordt door teken overgebracht en komt vooral voor op runderen en honden. De overbrenger is de schapenteek, dezelfde als de overbrenger van de ziekte van lyme. De ziekte komt zelden voor op de mens. De parasiet Babesia vernietigt de rode bloedcellen. De symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, kortademigheid, rode urine en soms ook bloedarmoede doordat de rode bloedcellen worden afgebroken. Bij mensen zonder milt kan de ziekte de dood tot gevolg hebben. In Nederland komt deze ziekte wel eens bij honden voor, er zijn besmette teken binnen Nederland te vinden.