Waar komen teken voor

Periode voorkomen teek

Teken komen vooral voor in vochtige, bosrijke gebieden, parken, weilanden en in tuinen. Teken zitten daar op lage begroeiing zoals struiken, varens en hoge grassen. De periode dat ze voorkomen hangt sterk af van het weer. Van april tot september zijn teken zeker aanwezig.

Hoe jaagt een teek en waar

Teken zitten in struikgewas, bomen en op grassprieten te wachten tot een gastheer langskomt. Ze gaan extreem zuinig met hun energie om en kunnen meer dan een jaar zonder voedsel, sommige soorten wel vijf jaar. Teken detecteren hun potentiele gastheer door de uitgestraalde lichaamswarmte, en wellicht ook door de geur. Een teek kan enige dagen tot enkele weken op dezelfde gastheer blijven zitten. Ze kunnen via de extremiteiten van de gastheer omhoog klimmen en nestelen zich bij voorkeur in huidplooien, maar ook wel gewoon op een been, arm of poot. Een teek loopt meestal enige minuten rond op zoek naar een optimale plaats alvorens zich in de huid vast te bijten, de zogenaamde tekenbeet. Alle teken leven van bloed en lichaamsvloeistoffen van gewervelde dieren.

Groei tekenpopulatie

De populatie van teken kent een golfbeweging als gevolg van wisselende weersomstandigheden. De larven en nimfen leven op kleine zoogdieren, zoals muizen. In jaren met veel eikels en/of beukennootjes, de mastjaren, groeit de muizenpopulatie en neemt ook de tekenpopulatie toe. Ook bij het uitblijven van strenge winters groeit de populatie van teken. De afgelopen jaar is er een sterke opmars van de teek. Dit is te wijten aan de opwarming van het klimaat.

Los van deze golfbeweging groeit de populatie van teken structureel, onder andere door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. Hierdoor verspreiden gastheren als herten en wilde zwijnen zich beter en nemen ze in aantal toe. Metingen bevestigen de populatietoename: in Nederland worden vanaf 2007 op twaalf vaste tekenvanglocaties jaarlijks teken geteld. In 2015 werd voor het tweede achtereenvolgend jaar een recordaantal teken gevangen.

Waar loopt men een tekenbeet op

Uit onderzoek van de Natuurkalender blijkt dat ongeveer een derde van de tekenbeten wordt opgelopen in de tuin. Het is nog onbekend wat de eigenschappen van deze tuinen is. De tuinen liggen vooral in bosrijke omgeving maar van midden in de (grote) stad worden ook tekenbeten gemeld.